НОВИНИ БМЕТ
ПРО НАВЧАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД
Статут
Історія технікуму
Візитка
Адміністрація
Керівники структурних підрозділів
Педагогічний склад
Структура методичної роботи
Матеріально-технічна база
Технікум у фотографіях
Сторінка директора
АБІТУРІЄНТУ
Ліцензія і сертифікати
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
Перелік конкурсних предметів
Правила прийому
Перелік документів
Програми вступних випробувань
Етапи вступної кампанії 2020 року
Особливі умови вступу та пільги
Електронна заява вступника
Приклади завдань вступних випробувань
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Витяг з Положення про заочну форму навчання
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення студентів
Педагогічні досягнення
Науково-дослідницькі роботи
Спортивні досягнення
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
Поради студентам
Заняття у вільний час
Розклад занять
Дистанційна форма навчання
Стипендія
ВИХОВНА РОБОТА
Психологічна служба
Самоврядування
Гуртожиток
Батьківський комітет
Витяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму
Виховні заходи
СТОП БУЛІНГ!!!
Методичні матеріали виховної роботи
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Положення про організацію освітнього процесу
Структура методичної роботи
Методична рада
Інформація для педагогів
Навчальні програми та рекомендації
ІНФОРМАЦІЯ БАТЬКАМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Профорієнтація
Доступ до публічної інформації
Центр праце- влаштування
Положення про Службу працевлаштування
Рекомендації випускнику
Роботодавці пропонують
Фінансово-господарська діяльність

Хмарка тегів

mycontactus

socinic

Зараз на сайті

На сайті 8 гостей та відсутні користувачіMetod work8 1

     Організація і забезпечення діяльності та координація всіх структурних підрозділів системи методичної роботи в Державному вищому навчальному закладі «Білоцерківський механіко – енергетичний технікум». Систему навчально-виховної роботи технікуму спрямувати на формування у майбутніх фахівців високого професіоналізму, педагогічної майстерності, бажання виробити індивідуальний стиль педагогічної діяльності, готовності працювати творчо, вдосконалювати свій характер, розвивати світогляд. Постійно модернізувати зміст, форми, методи і засоби навчання, впроваджувати новаторські ідеї, інноваційні технології, реалізувати пріоритетні напрями реформування навчально-виховного процесу. Систематичне вивчення і аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту і методів навчально-виховного процесу в цілому. Забезпечення підвищення якості організації навчального процесу, проведення поточного та семестрового контролю, запровадження ефективних схем поєднання навчальної та наукової роботи. Підготовка та видання інструктивно-методичних матеріалів. Продовження роботи по удосконаленню обладнання навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень; комплексу методичного забезпечення викладання предметів, дисциплін. Запровадження Галузевих стандартів вищої освіти України у навчально-виховний процес. Формування позитивного ставлення педагогів до методичної роботи та їхніх умінь здійснювати науково-дослідну роботу. Поєднання всіх видів діяльності викладацького, учнівського та студентського колективів з метою створення умов для розвитку спільної творчості. Зміцнення демократичних принципів управління вищим навчальним закладом з широким залученням до цього процесу студентського самоврядування. Забезпечення педагогів сучасною інформацією про досягнення науки в галузі педагогіки, психології та теорії викладання навчальних дисциплін з метою впровадження наукових досягнень у практику роботи. Створення умов для підвищення освітньо-наукового та професійного рівня педагогів: організація виступів на засіданнях циклових комісій, взаємовідвідування занять, обмін досвідом, проведення спільних засідань ЦК, спільних заходів – предметних тижнів, засідань круглих столів, методологічного семінару тощо. Докладне вивчення нормативних документів: Законів „Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів, розпоряджень та наказів Міністерства освіти і науки України, навчальних програм, нового наукового та методичного матеріалу. Поглиблене вивчення методики викладання найскладніших розділів певних предметів та дисциплін з демонстрацією відкритих занять. Здійснення заходів щодо трансформації у практику роботи передового педагогічного досвіду та елементів нових педагогічних технологій, відвідування різноманітних науково-практичних семінарів та конференцій. Організація позааудиторної діяльності студентів: проведення олімпіад, предметних конкурсів, виконання курсових та науково-дослідницьких робіт.

  Первинним осередком навчально-методичної роботи в технікумі є циклові методичні комісії. Злагодженість в роботі педколективу, єдність та взаємозумовленість форм і методів навчання забезпечують 6 циклових комісій:

 • циклова методична комісія  гуманітарних дисциплін (голова ЦМК Сусленко О.В.);
 • циклова методична випускова  комісія (голова ЦМК Кліщ В.Ю.);
 • циклова методична комісія природничо – математичних дисциплін (голова ЦМК Ткаченко Л.М.);
 • циклова  комісія викладачів  та майстрів ОКР «Кваліфікований  робітник» (голова ЦМК Кузів В.М.);
 • циклова методична комісія професійної та практичної підготовки (голова ЦМК Снігур Т.М.);
 • циклова методична комісія соціально-економічних дисциплін (голова ЦМК Христенко І.М.);
 • циклова методична комісія класних керівників, майстрів виробничого навчання (голова ЦМК Черненко В.Л.).

        Голови циклових комісій є ініціаторами впровадження передових форм і методів навчання та виховання молоді. Вони спрямовують роботу циклових комісій на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів. 

  Циклова методична комісія викладачів  соціально-гуманітарних дисциплін

          Наш технікум – це не просто державний навчальний заклад, а тепла і добра оселя. Педагоги не тільки навчають, а й виховують студентів, прищеплюючи їм почуття відповідальності та зацікавленості до всього, чим живе навчальний заклад. Це побутова культура та культура взаємовідносин, повага до своєї, а особливо чужої праці.

         Сьогодні технікум – це сучасний навчальний заклад. (слайди) Студенти займаються в просторих та світлих аудиторіях. В їх розпорядженні комп’ютерні класи, бібліотека з читальним залом, спортивний та актові зали, затишна їдальня.

         Викладачі циклової методичної комісії суспільно-економічних дисциплін ведуть виховну та навчальну роботу, спонукаючи студентів до допитливості та самовдосконалення, використовуючи на заняттях різні форми та методи навчання.

         До складу комісії входить 16 викладачів: з них один викладач-методист, п’ять викладачів вищої категорії, один викладач другої категорії, один викладач першої категорії та вісім викладачів-спеціалістів.

        На жаль, все ще складною для засвоєння студентів є англійська мова, але цю задачу наполегливо та методично вирішують наші викладачі.

        Викладачі історії та права використовують методи історичних досліджень та наукових проектів, завдяки яким наші студенти успішно беруть участь в місцевих та обласних науково – практичних конференціях.

       Керуючись вченням В.Сухомлинського про те, що «учитель творить людину», викладачі української мови та літератури докладають всіх зусиль для того, аби художніми творами, щирим українським словом пробудити почуття студентів, формувати їхній світогляд, високі моральні якості. Вони працюють за принципом, що ні комп’ютер, ні інші сучасні засоби навчання не зможуть замінити живе слово вчителя.

 

More presentations from

miniserstv osvity urad portal 180x60
prezident vru
Vysha osvita pto

Контакти

ДВНЗ "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"

09108, Україна м.Біла Церква, вул. Леваневського 52/4

Телефон/факс (04563) 7-10-09

E-mail: bmetdvnz@ukr.net 

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів АЕ № 636706

від 19.06.2015 р.