НОВИНИ БМЕТ
ПРО НАВЧАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД
Статут
Історія технікуму
Візитка
Адміністрація
Керівники структурних підрозділів
Педагогічний склад
Структура методичної роботи
Матеріально-технічна база
Технікум у фотографіях
Сторінка директора
АБІТУРІЄНТУ
Ліцензія і сертифікати
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
Перелік конкурсних предметів
Правила прийому
Перелік документів
Програми вступних випробувань
Етапи вступної кампанії 2020 року
Особливі умови вступу та пільги
Електронна заява вступника
Приклади завдань вступних випробувань
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Витяг з Положення про заочну форму навчання
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення студентів
Педагогічні досягнення
Науково-дослідницькі роботи
Спортивні досягнення
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
Поради студентам
Заняття у вільний час
Розклад занять
Дистанційна форма навчання
Стипендія
ВИХОВНА РОБОТА
Психологічна служба
Самоврядування
Гуртожиток
Батьківський комітет
Витяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму
Виховні заходи
СТОП БУЛІНГ!!!
Методичні матеріали виховної роботи
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Положення про організацію освітнього процесу
Структура методичної роботи
Методична рада
Інформація для педагогів
Навчальні програми та рекомендації
ІНФОРМАЦІЯ БАТЬКАМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Профорієнтація
Доступ до публічної інформації
Центр праце- влаштування
Положення про Службу працевлаштування
Рекомендації випускнику
Роботодавці пропонують
Фінансово-господарська діяльність

Хмарка тегів

mycontactus

socinic

Зараз на сайті

На сайті 6 гостей та відсутні користувачіВитяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму

Витяг із Правил внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Білоцерківський механіко – енергетичний технікум»

1. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ

1.2. Учні і студенти мають право на:

- вибір профілю, форми навчання;

- користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, побутовою базами технікуму;

- участь у дослідницько-конструкторській та інших видах діяльності, конференціях, виставах, конкурсах;

- продовження освіти за професією, спеціальністю відповідно до одержаної кваліфікації;

- особисту або через представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

- участь у добровільних об’єднаннях;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- забезпечення гуртожитками, стипендіями;

- користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій адміністрації, педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність.

Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється.

1.3. Учні і студенти технікуму зобов’язані:

1.3.1. Систематично і глибоко володіти знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень.

1.3.2. Додержуватись Статуту, правил внутрішнього розпорядку технікуму.

1.3.3. Додержуватись законодавства, моральних, етичних норм співжиття.

Чітко дотримуватись цих правил.

 2. Робочий час і організація навчальних занять: 

2.1. У технікумі встановлюється 5-денний робочий тиждень.

2.2. Час початку і закінчення роботи та перерву для відпочинку і обіду викладачів встановлює адміністрація технікуму, узгоджуючи з профспілковим комітетом.

2.3. Тривалість навчального заняття – академічна година (триває 40 хвилин), перерва між заняттями – 10 хвилин. Протягом навчального дня встановлюється обідня перерва для учнів і студентів 60 хвилин.

2.4. Про початок і кінець кожного заняття викладачі і студенти оповіщаються дзвінком.

2.5. Навчальні заняття у технікумі проводяться за навчальним розкладом, затвердженим директором. Навчальний розклад складається згідно з навчальними планами на семестр і вивішується у приміщенні технікуму на видному місці не пізніше ніж за тиждень до початку занять.

3. В приміщенні навчального закладу забороняється: 

3.1. Ходити в верхньому одязі та головних уборах. 

3.2. Голосна розмова в коридорах під час занять. 

3.3. Тютюнопаління. 

3.4. Перебування в навчальному закладі в нетверезому стані.

3.5. Порушення дисципліни та порядку під час перерв.

3.6. Запізнення на заняття та пропуски без поважних причин (прогули)

4. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ І НАВЧАННІ 

4.1. За хорошу успішність, активну участь в громадській роботі і науково-технічній творчості, застосовуються такі види заохочення для учнів і студентів: 

- оголошення подяки;

- нагородження цінним подарунком чи грошовою премією;

- нагородження Похвальною грамотою. Ці заохочення застосовуються адміністрацією при погодженні з профспілковим комітетом учнів і студентів технікуму.

Заохочення повідомляються в наказах, доводяться до відома учнів і студентів групи, на зборах. Виписка з наказу про заохочення зберігається в особистій справі студента, повідомляється батькам і по місцю попереднього навчання (роботи).

4.2. Студентам, які виявили відмінні знання і добилися відмінних успіхів у громадській роботі, представляються у вищі органи влади на отримання іменних стипендій громадських організацій на основі положення про їх призначення, в виняткових випадках – до нагороди. 

5. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, грубого порушення правил проживання в гуртожитках на студентів накладається стягнення: 

5.2. Догана. 

5.3. Сувора догана. 

5.4. Виключення з навчального закладу. Дисциплінарні стягнення оголошуються наказом директора технікуму та його заступниками. 

5.5. виключення з навчального закладу застосовується як крайня міра покарання за систематичне невиконання вимог викладачів і адміністрації та грубе порушення дисципліни (затримання працівниками правоохоронних органів з складанням протоколу про правопорушення, появу на території технікуму та в гуртожитку в нетверезому стані, систематичні пропуски занять без поважних причин, навмисне псування майна технікуму).

5.6. Виключення з технікуму за академічну заборгованість здійснюється згідно з чинним законодавством. 

5.7. Дисциплінарне стягнення до учнів і студентів застосовується безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня виявлення.

miniserstv osvity urad portal 180x60
prezident vru
Vysha osvita pto

Контакти

ДВНЗ "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"

09108, Україна м.Біла Церква, вул. Леваневського 52/4

Телефон/факс (04563) 7-10-09

E-mail: bmetdvnz@ukr.net 

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів АЕ № 636706

від 19.06.2015 р.