НОВИНИ БМЕТ
ПРО НАВЧАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД
Статут
Історія технікуму
Візитка
Адміністрація
Керівники структурних підрозділів
Педагогічний склад
Структура методичної роботи
Матеріально-технічна база
Технікум у фотографіях
Сторінка директора
АБІТУРІЄНТУ
Ліцензія і сертифікати
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
Перелік конкурсних предметів
Правила прийому
Перелік документів
Програми вступних випробувань
Етапи вступної кампанії 2020 року
Особливі умови вступу та пільги
Електронна заява вступника
Приклади завдань вступних випробувань
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Витяг з Положення про заочну форму навчання
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення студентів
Педагогічні досягнення
Науково-дослідницькі роботи
Спортивні досягнення
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
Поради студентам
Заняття у вільний час
Розклад занять
Дистанційна форма навчання
Стипендія
ВИХОВНА РОБОТА
Психологічна служба
Самоврядування
Гуртожиток
Батьківський комітет
Витяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму
Виховні заходи
СТОП БУЛІНГ!!!
Методичні матеріали виховної роботи
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Положення про організацію освітнього процесу
Структура методичної роботи
Методична рада
Інформація для педагогів
Навчальні програми та рекомендації
ІНФОРМАЦІЯ БАТЬКАМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Профорієнтація
Доступ до публічної інформації
Центр праце- влаштування
Положення про Службу працевлаштування
Рекомендації випускнику
Роботодавці пропонують
Фінансово-господарська діяльність

Хмарка тегів

mycontactus

socinic

Зараз на сайті

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ

про заочну форму навчання

Державного вищого навчального закладу
    «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»
 

Заочна форма навчання є однією із форм здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого   спеціаліста, особами, які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень в ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум». Який діє відповідно до Закону України про вищу освіту, на основі Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Статуту Технікуму, інших законодавчих актів і нормативних документів з питань вищої освіти і підпорядковується директору ДВНЗ «БМЕТ».

Прийом на заочну форму навчання здійснюються згідно з Правилами прийому до навчального закладу. Навчання студентів здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Оплата за перший курс навчання проводиться після рекомендації приймальної комісії у повному обсязі згідно кошторису, до підписання наказу про зарахування, в терміни передбачені приймальною комісією.

Основним завданням навчання на заочній формі ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум» - забезпечення належного організаційно-методичного рівня навчально-виховного процесу; здійснення заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців відповідно до державних стандартів освіти, на основі сучасних досягнень педагогіки вищої школи та новітніх навчальних технологій.

Навчальний процес за заочною формою навчання організовується відповідно до Положення про заочну форму навчання в ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум».

Кількість сесій і терміни їх проведення встановлюються щорічно графіком навчального процесу, де відображаються: кількість сесій і термін їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та їх обсяг; кількість контрольних робіт та термін їх виконання; кількість курсових робіт (проектів) з термінами їх виконання та форми семестрового контролю і термін їх проведення.

           На сесію студенти прибувають відповідно до графіка навчального процесу, одержавши довідку-виклик встановленої форми не пізніше, ніж за тиждень до сесії. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які не мають академічних заборгованостей за попередній курс. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації із зазначенням номера та дати видачі.

Оплачувані відпустки студентам заочного навчання ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум» надаються на період сесій для осіб, які успішно навчаються на першому та другому курсах - 30 календарних днів щорічно; на останньому курсі - 40 календарних днів. Підготовка та захист дипломного проекту (роботи) – два місяці. Студенту-заочнику також надається щорічна додаткова відпустка без збереження заробітної плати до 15 календарних днів.

Основний матеріал дисциплін студент заочного відділення освоює самостійно в домашніх умовах в міжсесійний період.

Студент заочної форми навчання ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум» в міжсесійний період отримує очно-групові консультації, від викладачів, під час вивчення дисципліни в тому числі для виконання контрольних робіт, курсових проектів та робіт.

Студент зобов’язаний в міжсесійний період здати домашні контрольні роботи згідно графіка, для перевірки.

Студенти повинні завчасно, перед екзаменом, повідомити про неявку, а пізніше особисто представити документ, що підтверджує поважну причину відсутності на екзамені.

Студенти, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільні оцінки.

Студенти, які отримали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з числа студентів технікуму.

Відкликання студента з відпустки на роботу, на час проведення лаборотарно-екзаменаційної сесії, згідно законодавства не вважається поважною причиною.

Студенти, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок зобов’язані ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної сесії. В іншому випадку відраховується з числа студентів.

 Студент відраховується з технікуму відповідно наказу директора:

а) за власним бажанням;

б) в зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу;

в) за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

г) за не виконання навчальних планів та програм;

д) за порушення умов контракту;

е) за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку

                Поновлення та переведення студентів:

          Поновлення та переведення студентів здійснюється директором технікуму у випадку наявності вакантних місць згідно ліцензійного обсягу набору, незалежно від тривалості перерви у навчанні та причини виключення.

          Поновлення студентів проводиться у міжсесійний період завчасно, не пізніше за місяць до початку екзаменаційної сесії, або після перевідного наказу.

          Академічна відпустка - це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності, пологів, служби в ЗС України.

          Максимальна тривалість академічної відпустки до одного року. За необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжено ще один рік.

Більш повну інформацію студент може отримати в

Державному вищому навчальному закладі

 «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум» 

 

Методист заочної форми навчання:        sign2             С.О.Мидловець
miniserstv osvity urad portal 180x60
prezident vru
Vysha osvita pto

Контакти

ДВНЗ "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"

09108, Україна м.Біла Церква, вул. Леваневського 52/4

Телефон/факс (04563) 7-10-09

E-mail: bmetdvnz@ukr.net 

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів АЕ № 636706

від 19.06.2015 р.