Інклюзивна освіта

Студентам та учням

Діяльність технікуму спрямована на підготовку кваліфікованих спеціалістів, що відповідають всім сучасним вимогам виробництва. Наші спеціальності та професії готують фахівців для електроенергетичної, електротехнічної та електромеханічної галузей із застосуванням ІТ-технологій. Згідно з Умовами прийому передбачено, що до ВНЗ зараховуються особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп та діти з інвалідністю до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю) відповідно до Закону України

Меню