Напрямки освітньої діяльності

Абітурієнтам, Про технікум

Підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (сертифікат НД №1096582 від 24.11.2017 р.)

Технік-електрик може працювати в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних, монтажних, ремонтно-експлуатаційних, пуско-налагоджувальних організаціях, на підприємствах і в організаціях промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства на первинних посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика.

131 Прикладна механіка (сертифікат НД №1096581 від 24.11.2017 р.)

Фахівець здатний виконувати професійні роботи як технік-механік і може займати первинні посади: технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з модернізації трудомістких процесів, технік-конструктор (механіка), диспетчер виробництва, технік з налагоджування та випробувань, технік з підготовки виробництва.

Форма навчання: денна

Термін навчання:

4 роки на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів);

2 роки на основі диплома ОКР «Кваліфікований робітник»

Ліцензований обсяг прийому: 50 осіб

Форма навчання: заочна

Термін навчання: 3 роки на основі диплома ОКР «Кваліфікований робітник»

Ліцензований обсяг прийому – 10 осіб

Робітнича професія – дорога в самостійне життя

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник»
Професія 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Термін навчання:

3 роки на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів)

1 рік на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  (11 класів)

Професія 7233 Слюсар-ремонтник; 7212 Електрозварник ручного зварювання

Термін навчання:

3 роки на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів)

Професія 7212 Електрогазозварник

Термін навчання:

1 рік на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  (11 класів)

Професія 4112 Оператор комп’ютерного набору; Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

Термін навчання:

3 роки на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів)

1 рік на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  (11 класів)

Меню