Спеціальність 131 — Прикладна механіка

Абітурієнтам

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Ступінь навчання: Фаховий молодший бакалавр
Галузь: Механічна інженерія
Освітня програма: Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування
Форма навчання: Денна, заочна

Ліцензований обсяг прийому: 60
Бюджетна пропозиція (безкоштовне навчання): 40
За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт): 20
Обсяг на заочну форму навчання: 10

Термін навчання на базі: 
Базова загальна середня освіта  – 3 р.10 м.
ОКР «Кваліфікований робітник»  денна форма– 2 р.10 м.
ОКР «Кваліфікований робітник»  заочна форма– 2 р.10 м.

Інформація про спеціальність

Фахівець здатний виконувати професійні роботи як технік-механік і може займати первинні посади: технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з модернізації трудомістких процесів, технік-конструктор (механіка), диспетчер виробництва, технік з налагоджування та випробувань, технік з підготовки виробництва.

Меню