Перелік документів для вступу

Абітурієнтам

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Для вступу на основі  базової середньої освіти вступники реєструють електронні кабінети та надають приймальній комісії:

 1. Документ державного зразка про освіту (cвідоцтво про базову середню освіту,  свідоцтво про повну загальну середню освіту) оригінал або копія.
 2. Паспорт (копія).
 3. Ідентифікаційний код (копія).
 4. Довідка про місце реєстрації вступника (форма 13).
 5. 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4.
 6. Посвідчення про прописку до призовної дільниці (копія, за наявності).
 7. Медична довідка 086-О.

 

Для вступу на основі  диплому кваліфікованого робітника вступники особисто надають приймальній комісії:

 1. Диплом кваліфікованого робітника (оригінал або копія).
 2. Паспорт (копія).
 3. Ідентифікаційний код (копія).
 4. Довідка про місце реєстрації вступника (форма 13).
 5. 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4.
 6. Посвідчення про прописку до призовної дільниці (копія).
 7. Медична довідка 086-О.
 8. Сертифікат ЗНО з української мови 2021-2023 р. (за наявності).

  

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК

Вступники подають заяву про вступ до Коледжу, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);
– електронній формі (через електронний кабінет).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
– 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;
– копії документів, що дають право на пільги при вступі (за наявності);
– копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ВСТУПНИКІВ

Усі документи – обов’язково ОРИГІНАЛИ, а також дві (2) ксерокопії


Соціальна категорія Документи для вступу
1 Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Посвідчення інваліда війни;

Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років

або копію довідки медико-соціальної експертизи з висновком про зв’язок інвалідності з подіями Революції Гідності

2 Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; Копія відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
3 Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) Посвідчення по інвалідності

Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років

або копія довідки медико-соціальної експертизи

4 Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України Посвідчення “Постраждалий учасник Революції Гідності” (Постанова КМУ від 28 лютого 2018 року № 119)

або Посвідчення учасника бойових дій (відповідно до Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 632)

Копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

5 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа Копія свідоцтва про народження

Копія свідоцтва про смерть батьків

Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти

або дитини, позбавленої батьківського піклування,

або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

6 Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року Копія свідоцтва про народження

Довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення

7 Діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа Копія свідоцтва про народження

Копія свідоцтва про смерть батька (матері)

Копія довідки медико-соціальної експертизи або документ, що підтверджує зв’язок смерті із участю у районі проведення антитерористичної операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

8 Особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності Копія свідоцтва про народження

Копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності

Копія свідоцтва про смерть батька (матері)

9 Особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів Копія свідоцтва про народження

Копія свідоцтва про смерть батька (матері)

Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення,

або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

10 Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби Копія свідоцтва про народження

Копія свідоцтва про смерть батька (матері)

Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення,

або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

Копія довідки медико-соціальної експертизи

або документ, що підтверджує зв’язок смерті із виконанням службових обов’язків

11 Особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти Копія свідоцтва про народження  або документи про усиновлення

Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий правоохоронним органом спеціального призначення,

або рішенням суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

12 Особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю Копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років

або копію довідки медико-соціальної експертизи або копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (інваліда)

Посвідчення по інвалідності

Копія свідоцтва про народження

13 Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2) Копія відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

Посвідчення по інвалідності

 

14 Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Свідоцтво про народження

Копія посвідчення батька/матері постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка

або копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка

або копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

15 Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи Довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи (у разі неможливості подання особами, зазначеними у підпункті 3 пункту 4, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи)

або, за відсутності довідки, – “Ксерокопія трудової книжки”

Меню