Зразок картки співбесіди

Абітурієнтам

ЗРАЗОК КАРТКИ СПІВБЕСІДИ

 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  1. Що вивчає фонетика ?
  2. Назвіть алфавіт української мови.
  3. Яке речення називається простим?
  4. Назвіть основні випадки чергування у-в, і-й. Наведіть приклади.
  5. Яке речення називається складносурядним? Назвіть сурядні сполучники.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

З МАТЕМАТИКИ

  1. Числа, які використовують для лічби, називаються …
  2. Щоб знайти периметр трикутника треба …
  3. Властивості степеня з натуральним показником.
  4. Лінійне рівняння з однією змінною.
  5. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.

 

 

Наступний запис
Критерії оцінювання співбесіди
Меню