Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми

Викладачам

Обдарованість – працелюбство.

Обдарована дитина завжди унікальна, тому марно шукати універсальні ознаки обдарованих дітей.

Немає необдарованих дітей – є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь–яка здібність потребує розвитку.

– Викладач повинен бачити в кожній дитині особистість.

– На уроках необхідно використовувати такі форми і методи навчання, які відповідають інтересам особистості, застосовувати диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу.

– У розрізі свого навчального предмета викладачу необхідно розробити систему індивідуальних завдань для окремого учня або для групи учнів на відповідний період, якість виконання і засвоєння яких надає йому зробити підсумковий аналіз рівня знань і рівня здібностей.

– На уроках приділяти увагу самостійності учнів. Використовувати спеціальні прийоми розвитку творчого мислення: вправи для знаходження оригінальних варіантів вирішення задач, проведення дослідницької роботи; творчого пошуку  (для викладачів природничо – математичного циклу). Викладачам – словесникам використовувати цікаві засоби розвитку творчого мислення: написання віршів, оповідань та інших форм літературної творчості.

– Створення на уроках проблемних ситуацій. Викладач повинен так побудувати навчальний процес, щоб учні активно заглиблювалися у пошук, вирішували поставлені проблеми, на основі порівняння і зіставлення обирали оптимальні варіанти. Такий метод навчання формує в учнів навички здобувати знання самостійно.

Наступний запис
Поради молодим викладачам
Попередній запис
Вимоги до навчальних лабораторій та майстерень
Меню