Вимоги до навчальних лабораторій та майстерень

Викладачам

Відповідність до вимог нормативів щодо протипожежної електробезпеки, освітлення робочих місць, температурно – вологового та  пилогазового режимів, вібрації та шуму, а також до правил технічної експлуатації машин, верстатів, приладів, апаратури і ТЗН, всього обладнання майстерень, пов’язаних з ними допоміжних складських та санітарно – побутових приміщень.

Наявність умов для повного і якісного засвоєння навчальних програм при організації виробничого навчання учнів, тобто забезпеченість по кожній темі програми виробничого навчання необхідною кількістю:

– справного сучасного обладнання, приладів, особистого інструменту майстра виробничого навчання та інструментів учнів, тренажерів у відповідності до нормативів з професії, тощо, засобів малої механізації та автоматизації, підйомно – транспортного обладнання;

–  сировини і матеріалів, заготовок, поковок, металевих конструкцій, тощо для виконання учнями тренувальних вправ, а також для виробництва продукції, надання послуг.

Комплексно – методичне забезпечення професії (наявність у майстерні):

– кваліфікаційних характеристик,  стендів з відображенням технологічного процесів виготовлення продукції еталонними зразками, куточків з безпеки праці, інструкцій по безпеці експлуатації обладнання та інше;

– навчально – програмної, плануючої та облікової документації на період навчання, навчальних планів і програм, переліку навчально – виробничих  робіт, планів виробничого навчання, індивідуального плану роботи майстра в/н, журналів обліку;

– підручників і навчальних посібників, методичних розробок та рекомендацій для майстра в/н, довідкових матеріалів, комплектів інструкційно – технологічної документації, дидактичного та роздаткового матеріалу з усіх видів навчання;

– технічної та технологічної документації ( креслень, схем, інструкцій, збірників Державних стандартів України (ДСТУ), БНІП, нормативів на виконання робіт, технічних описів моделей, тощо );

– натуральних зразків, моделей муляжів, плакатів, технічних засобів навчання, тощо;

– тематичних папок дидактичних матеріалів, інформації про передовий виробничий досвід, досягнення науки і техніки з відповідної теми.

Наявність технічного паспорту навчальної майстерні.

Раціональне розміщення, збереження і систематизація засобів навчання по темах навчальних програм, ефективність і оптимальне їх використання у навчально – виховному процесі.

Наявність куточків охорони праці та надання першої допомоги при нещасних випадках.

Утримання в належному робочому стані обладнання, машин та проведення технічного огляду профілактичного, поточного і капітального ремонтів, підвищення коефіцієнта змінності обладнання.

Проведення у навчальній майстерні позаурочної і методичної роботи (гуртки технічної творчості, школи передового досвіду, семінари, конкурси профмайстерності).

Наступний запис
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми
Попередній запис
Типові вимоги до проведення вступного інструктажу
Меню