Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку

Викладачам

Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку:

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;
 • орієнтація на особистісні досягнення учнів;
 • створення емоційно актуального фону уроку;
 • чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;
 • раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;
 • використання активних методів навчання;
 • зв’язок з раніше вивченим матеріалом, досвідом, набутим учнем;
 • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;
 • заохочення прагнень  учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

Засоби досягнення викладачем мети:

 • використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які дають змогу розкрити суб’єктний досвід учнів;
 • створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи  всього класу;
 • стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися, отримати хибну відповідь;
 • використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дає змогу учневі обрати найбільш значущі для нього вид та форму змісту навчального матеріалу;
 • оцінювання досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом;
 • заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них;
 • створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дали змогу кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, створення умов для природного самовираження учня.
Наступний запис
Модель проведення уроку теоретичного навчання
Попередній запис
Методичні рекомендації підготовки та проведення окремих видів навчальних занять
Меню